Tag Archives: lokalproducerad

Händelser 2015

IMG_5153 (1280x853)

Händelsekalender 2015    30. april kl 21- Majbrasa på Hunabba, Åva   Maj 15. maj föreläsning av mentaltränare Christoph Treier ”Vad kan näringslivet resp                  jag lära sig av toppidrotten?”, Brändö hallen 16. maj kl 10- brändÖluffen, marknad, Sås och Kopp kl 14 16. maj Dans, Hotell Gullvivan/Brändö 23. maj Utfärd med Falken till Jungfruskär   Juni fr.o.m. v 24 Sommartorg i Åva småbåtshamn onsdagar och lördagar 13. juni kl 14- Mettävling för unga